התחדשות עירונית בלב הישוב

דירות קיימות: 122
דירות חדשות: 526

אדריכל הפרויקט:
מוססקו אדריכלים

במרכז הישוב הכפרי ק. עקרון עתידה לקום שכונת מגורים חדשה הכוללת מגורים, מסחר, משרדים, שטחי ציבור ושטחים ירוקים.