פינוי בינוי במתחם לכיש

דירות קיימות: 160
דירות חדשות: 360

אדריכל הפרויקט:
מוססקו אדריכלים

בכניסה לעיר קרית גת, פרויקט שער העיר הכוללת הריסת בנייני מגורים קיימים והקמת מגדלי מגורים חדשים ובנוסף ביצוע חיזוק ותוספת בניה לבניינים קיימים.