אדריכל:
יעקב אברמוב

בסמוך לכניסה הדרומית של העיר רמלה ולפארק העתידי יוקם בנין מגורים חדש.