הרא"ה 75-77-79

דירות קיימות: 37
דירות חדשות: 90

אדריכל הפרויקט:
מוססקו אדריכלים

הריסת 3 בנייני מגורים קיימים ומסחר והקמת מגדל מגורים חדש בן 20 קומות במסגרת התחדשות עירונית.