הרא"ה 75-77-79

דירות קיימות: 37
דירות חדשות: 90

אדריכל הפרויקט:
מוססקו אדריכלים

הריסת בניין מגורים קיים והקמת מגדל מגורים חדש בן 20 קומות במסגרת התחדשות עירונית.