גבריאלוב 11-13

דירות קיימות: 32
דירות חדשות:186

אדריכל הפרויקט:
מוססקו אדריכלים

בשכונת קרית משה המתחדשת כחלק מקידום פרויקט הדגל של משרד הבינוי והשיכון, הרשות להתחדשות עירונית ורשות מקרקעי ישראל עתיד לקום פרויקט פינוי הכולל מתיחת פנים לכלל השטחים בשכונה ולחברה לקדמה של שכונות המגורים החדשות ברחובות כולל מגרש השלמה.