יחידות קיימות:100

יחידות חדשות:380

המושבה מקדמת תב"ע להתחדשות עירונית התואמת את מאפיניו  הכפריים של הישוב. התכנית כוללת הריסת כלל המבנים הותיקים והקמת בנייני מגורים חדשים תוך שמירה על מאפיני המושבה.