יחידות קיימות: 78

יחידות חדשות:312

המושבה מקדמת תב"ע להתחדשות עירונית התואמת את מאפיניו  הכפריים של הישוב. התכנית כוללת הריסת כלל המבנים הותיקים והקמת בנייני מגורים חדשים תוך שמירה על מאפיני המושבה.