התחדשות עירונית בסטנדרט גבוה

דירות קיימות: 82
דירות חדשות: 223

אדריכל הפרויקט:
מוססקו אדריכלים

הריסת מתחם בניינים קיים והקמת 6 בנייני מגורים חדשים ופיתוח לכלל המתחם החדש.