קריניצי תמ"א 38

רמת גן מחזיקה בלא מעט מבנים מתפוררים הדורשים התחדשות. עבור דיירי קריניצי 99 אשר בניינם הישן עמד לפני הריסה מדובר בצורך ראשון במעלה.